Servizos

Protexendo e defendendo o sector

OVICA, figura representativa do sector ovino e caprino de Galicia, participa activamente no mesmo:

 • Contribuíndo á súa especialización e profesionalización
 • Mellorando a produtividade e rendibilidade das explotacións coa conseguinte mellora na calidade de vida dos gandeiros e gandeiras.
 • Incrementando o nivel formativo dos asociados e asociadas.
 • Impulsando o asociacionismo agrario e promocionando o sector a todos os niveis, algo sempre presente na nosa liña de traballo.

Desde OVICA protéxese e deféndese o sector, contribuíndo a que sexa un elemento dinamizador do territorio e actúe como intermediario e colaborador no desenvolvemento económico e social.

Servizos

OVICA está recoñecida como Entidade de Aconsellamento e Xestión e ofrece os seguintes servizos:

 • Xestión do Contrato de Explotación Sustentable (CES)
 • Programa de alimentación
 • Programa de reprodución
 • Programa de xestión técnico-económica
 • Campaña de tosquiado e recollida da lá:
  • Acordo de Prezos para todos os asociados
  • Contratación de tosquiadores
  • Organización da ruta de tosquiado e recollida da lá
 • Recollida de animais de desvelle
 • Apoio á tramitación e reclamación de subvencións
 • Acordos con comerciais co fin de diminuír os custos dos produtos para os asociados
 • Actividades formativas:
  • Cursos
  • Xornadas Técnicas
 • Asesoramento técnico ás explotacións
 • Apoio e colaboración coa ADSG ACIVO e VÉLARO S. COOP. GLG.

Formularios

Alta en Ovica

Alta en Velaro

Permanencia en Velaro (p. física)
Permanencia en Velaro (p. xurídica)