A ASOCIACIÓN | SERVIZOS | BOLETÍN | LIGAZÓNS | INSCRICIÓN | GALERÍA | CONTACTO | ONDE ESTAMOS?
········································································································································································

Benvidos

OVICA, a Asociación de Criadores de Ovino e Caprino de Galicia, fundouse en 1994 por trece gandeiros que confiaban nas posibilidades do sector. Deste xeito foi a primeira e única asociación que logra agrupar a produtores de gando ovino e caprino, tanto de carne coma de leite no conxunto de Galicia.

Na actualidade conta cun gran numero de asociados/as que representan un importante volume produtivo o que dá boa conta da relevancia e representatividade da asociación nun sector cun grande potencial en Galicia.

 

OVICA: figura clave no sector

OVICA é un axente dinamizador, unha figura clave no sector ovino e caprino, impulsora da estruturación e desenvolvemento deste sector en Galicia a través de entidades asociativas que afianzan a sanidade e o apoio técnico no sector.

Un bo exemplo son a creación a ADSG ACIVO e de VÉLARO S. COOP: GLG.

OVICA | Pazo de Feiras e Congresos | Avenida Fábrica da Luz s/n | Lugo | Galicia | E·27004 | tel 982 245 142 | NOTA LEGAL